Hoogbegaafdheid bij jongeren

Het is niet zo dat elke hoogbegaafde hetzelfde is, maar er zijn wel kenmerken te vinden in het gedrag van hoogbegaafden. Uit het “zijnsluik” van Kieboom kwamen vier karaktereigenschappen naar voren. De meeste hoogbegaafden hebben een sterk rechtvaardigheidsgevoel, zijn perfectionistisch aangelegd, hoogsensitief en kritisch op zichzelf en anderen.

Regelmatig lopen jongeren met hoogbegaafdheid vast in het voortgezet onderwijs en hebben last van onderpresteren. Het onderwijs sluit niet aan op de behoefte van de hoogbegaafde en hij voelt zich niet begrepen. Dit is enorm demotiverend en daarom is het belangrijk te kijken welke behoefte de jongere heeft en daar de begeleiding op aan te passen. Ik kan je daarmee helpen.

Plan een consult en dan maken we een plan van aanpak.